აქტუალური სტიპენდიები და კონკურსები

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance

კარლ ფრიდრიხ გიორდელერის კოლეჯი 2018/2019

გიორდელერის კოლეჯი არის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა მმართველი რგოლის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების სექტორში საპასუხისმგებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობას ახორციელებენ. კოლეჯში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აზერბაიჯანის, ბელორუსის, თურქეთის, მოლდოვას, რუსეთის, საქართველოს, სერბეთის, სომხეთისა და უკრაინის წარმომადგენლებს, რომლებიც საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორებში მოღვაწეობენ.

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

გერმანიის აკადემიური გაცვლების სამსახურის (DAAD) სტიპენდიები