აქტუალური სტიპენდიები და კონკურსები

პროგრამა „თანამშრომლობის გაფართოება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისა და რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებასთან“

15 დეკემბრამდე კიდევ შესაძლებელია განაცხადების შეტანა ისეთი საპროექტო იდეების დაფინანსებაზე, რომლებიც მხარს უჭერენ თანამშრომლობას სამოქალაქო სექტორში.

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

გერმანიის აკადემიური გაცვლების სამსახურის (DAAD) სტიპენდიები