საინფორმაციო ფურცლები ვიზებისათვის

შენგენის ვიზა

მოკლევადიანი ვიზიტებისათვის, მაქსიმუმ 90 დღის განმავლობაში ყოფნის უფლებით

ვიზა გრძელვადიანი ვიზიტებისთვის

სავიზო განაცხადის ფორმა

აქ თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სავიზო განაცხადის ფორმა (ანკეტა) და იხილოთ შევსებული განაცხადის ნიმუში.